Församlingsbladet

Församlingsbladet Nås-Järna-Vansbro-Äppelbo produceras på uppdrag av Järna med Nås och Äppelbo församling. Tidningens format är A5, sidantalet 12 alt. 16 och den utkommer med fyra nummer per år.

Läs senaste och tidigare nummer av Församlingsbladet!