Församlingstidningar

Tidningsproduktion: grafisk form, texter, bilder och layout.

Kyrkbladet-2-2014

Kyrkbladet produceras på uppdrag av Malungs församling och utkommer med fyra nummer per år. Formatet är A4, 16 sidor och utkommer med fyra nummer per år. Innehållet arbetas fram i samarbete med församlingens personal.

Ettan-Järna 2-13 300pxl

Församlingsbladet produceras på uppdrag av Järna med Nås och Äppelbo församling. Formatet är A5, 12 sidor och utkommer med fyra nummer per år. Innehållet arbetas fram i samarbete med församlingens personal.