Församlingsblad

Kyrkbladet-2-2014

Kyrkbladet produceras på uppdrag av Malungs församling och utkommer med fyra nummer per år. Formatet är A4 och innehållet arbetas fram i samarbete med församlingens personal.

Ettan-Järna 2-13 300pxl

Församlingsblad för Nås med Järna och Äppelbo församling. Församlingen levererar texter och bilder och vi står för layout, text- och bildredigering.